Med anledningen av dataskyddsförordningen (GDPR) som träder i kraft den 25 maj 2018 vill vi informera om hur vi hanterar personuppgifter.

Integritetsskydd är en fråga som prioriteras av oss. Alla personuppgifter behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagar.

Det innebär att vi ansvarar för hanteringen och behandlingen av personuppgifter enligt nedan.

Insamlad data

Personuppgifter som vi samlar in är de som man frivilligt tillhandahåller till oss när man till exempel blir kund hos oss, väljer att prenumerera på nyhetsbrev med mera, kommunicera med oss via e-post eller andra kanaler där man registrerar sig. Behandling av personuppgifter sker på basis av att det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra våra kundavtal. Vi säljer inte, distribuerar eller på annat sätt gör personuppgifter tillgängliga för tredje part. 

Lagring 

Personuppgifter sparas för angivna ändamål under pågående kundrelationer. Vi behandlar alltid personuppgifter i den utsträckning och under den tid vi är skyldiga att göra det enligt lag. 

Val och rättigheter

Man kan när man vill höra av sig med sina frågor och funderingar. Man har rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar. Man har rätt att få felaktiga personuppgifter korrigerade och raderade om till exempel personuppgifterna inte längre är nödvändiga för att uppfylla det ändamål för vilka de samlades in eller om personuppgifterna behandlats på ett felaktigt sätt.

Skydd och säkerhet

Vi använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter. Vi granskar regelbundet våra rutiner för att säkerställa att våra system är säkrade och skyddade.

Om man har synpunkter på vår behandling av personuppgifter är man välkommen att kontakta oss.

Vi samarbetar med Svea Ekonomi

Vi samarbetar med Svea Ekonomi

Dela den här sidan